Waarom Amsterdam

Amsterdam is al vele eeuwen de bakermat van de wereldhandel. Grachten werden vervangen door hoge dichtheid glasvezelnetwerken, magazijnen werden vervangen door data centers en marktplaatsen werden vervangen door internetknooppunten en de Cloud.

In de 16e eeuw was Amsterdam de belangrijkste opslag- en handelsstad voor schaarse goederen uit de hele wereld. De stadsgrachten fungeerden als fysieke verbinding tussen de kades, marktplaatsen en opslagplaatsen. Momenteel vervult Amsterdam nog steeds dezelfde functie als mondiaal handelsknooppunt.

Gegevens zijn het product van dit tijdperk en de handel vindt plaats door onderlinge verbinding. Alomaanwezige fiber zijn de nieuwe grachten en datacenters zijn de nieuwe opslagfaciliteiten van deze tijd. De Amsterdamse internet exchanges hebben een levendig data-ecosysteem gecreëerd en als zodanig is Amsterdam de nummer 3 datacentermarkt in Europa. Amsterdam blijft een belangrijk mondiaal handelsknooppunt, ditmaal voor de interconnectiemarkten in de wereld.

De stad Amsterdam is altijd innovatief en vooruitstrevend geweest; vrijheid, een stabiel politiek klimaat, een talentenpool van mondiale vaardigheden en ruimdenkende mensen waren vroeger de drijvende krachten achter de groei. Dezelfde waarden drijven Amsterdam tegenwoordig vooruit als mainport in de Europese Unie, met meer aandacht voor duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid. Bij Switch Datacenters omarmen we deze waarden en als lokaal bedrijf begrijpen we de wereldwijde vraag plus het lokale waarom en hoe. Als zodanig creëren wij datacenteroplossingen voor onze klanten die een duidelijke waarde hebben voor onze klanten en voor de lokale ecosystemen.

Als u de beste datacenteroplossingen in Amsterdam wilt, waarom neemt u dan geen lokale gids?

Lokaal zijn, globaal denken.