Switch Datacenters betaalt zijn klanten voor serverafvalwarmte

Switch Datacenters is het eerste datacenter in Europa dat zijn datacenter klanten financieel compenseert voor het teruggeven van restwarmte, door gebruik te maken van bestaande Direct Liquid Cooling (DLC) technologieën om servers te koelen. Het koelwater wordt door de servers verwarmd tot temperaturen tussen 40 en 60 graden Celsius, die onmiddellijk kunnen worden gebruikt voor de verwarming van kantoren of woningen. Klanten die kiezen voor DLC-koeling krijgen een cash incentive van 20 tot 30 procent op hun elektriciteitskosten.

Incentive voor cloud providers
Alle energie die in een datacenter wordt verbruikt, wordt omgezet in warmte. Om praktische redenen bevindt de koelapparatuur zich vaak ver van warmtebronnen (b.v. processoren, geheugenbanken, harde schijven). Daarom is de temperatuur van het koelmiddel relatief laag, namelijk 20-25 C, wat niet geschikt is voor de verwarming van huizen en kantoren. Met de geplande upgrade van het Switch datacenter in Woerden (regio Amsterdam) is gekozen voor een oplossing die restwarmte van hogere temperaturen van 40 tot 60 graden C mogelijk maakt. In plaats van de servers te koelen met conventionele ruimtekoelers zoals CRAH units, wordt zo dicht mogelijk bij de server gekoeld om de hoogst mogelijke temperatuur van de servers te ‘oogsten’. Hoe meer bruikbare warmte wordt geproduceerd, hoe hoger de financiële compensatie.
Switch Datacenters verwacht grote cloud providers te motiveren om over te stappen op het gebruik van DLC of andere hoge temperatuur koeling door de financiële prikkel. Het wil ook een voorbeeld zijn voor andere datacenters om dezelfde strategie te volgen, wat ook zeer voordelig kan zijn voor de datacenterindustrie als geheel.

DLC is bewezen technologie
DLC is er tegenwoordig in verschillende oplossingen. Klanten kunnen kiezen voor ‘liquid to the chip’ modules, maar ook andere koelingstechnologieën zoals ‘immersion cooling’ zijn beschikbaar. Deze technologieën hebben in de loop der jaren hun waarde en betrouwbaarheid bewezen en worden door verschillende leveranciers aangeboden, zowel als stand-alone opties als geïntegreerde oplossingen door leveranciers als Dell, Lenovo, Supermicro, Gigabyte en HPE.
Switch Datacenters introduceerde in 2008 voor het eerst Immersion Cooling. In die tijd lag de nadruk op PUE, restwarmte was geen probleem, dus klanten deden geen moeite. Tegenwoordig hebben energieverbruik en duurzaamheid hoge prioriteit bij (grote) ondernemingen en overheden, en verwacht wordt dat DLC-technologieën een hoge vlucht zullen nemen in datacenters.

Datacenters zijn de toekomstige warmtebron voor de steden
Er zijn veel mogelijkheden voor datacenters: servers worden doorgaans om de 2 tot 5 jaar vervangen, wat betekent dat datacenters relatief snel kunnen veranderen van enorme energievreters in duurzame verwarmingssystemen. In een stadsomgeving zal het datacenter slechts een “energiedoorgeefstation” zijn dat zelf nauwelijks energie verbruikt.
Datacenters die al DLC gebruiken om het warme water af te koelen via een koeltoren, koelmachine of dry-cooler op het dak van het gebouw. Het water wordt vervolgens via een gesloten circuit teruggevoerd naar de servers, terwijl het verwarmde water ook onmiddellijk en efficiënt kan worden gebruikt voor de verwarming van kantoren of huizen, zonder dat er extra pompen of verwarmingselementen nodig zijn. Datacenters kunnen de toekomstige kachels van de stad worden.
DLC biedt een veel hogere koelcapaciteit waardoor in de meeste gevallen meer vermogensdichtheid mogelijk is op een veel kleiner oppervlak. Dit is voordelig voor datacenters in stedelijke gebieden.

Verwarming voor duizenden huishoudens
Sinds 1980 werd het datacenter gebruikt door verschillende banken en sinds enkele jaren verhuurd aan IBM. Na uitvoerige overwegingen over de toekomst van het datacenter is besloten door te gaan met een ‘Cloud-To-Heat’-strategie en de opgewekte warmte aan derden te verkopen. De inkomsten worden verdeeld onder de klanten van Switch Datacenters.
Gregor Snip, CEO van Switch Datacenters: “Onze datacenters genereren veel bruikbare warmte van servers die veel aansluitingen op het Nederlandse gasnet die nu warmte leveren, kunnen vervangen. Als alle racks in het datacenter DLC gebruiken, kunnen we een groot deel van de huizen in Woerden verwarmen, bijvoorbeeld duizenden huishoudens.
Voor Snip is het duidelijk dat DLC een oplossing is die alleen winnaars kent. “Klanten die kiezen voor DLC worden betaald en huizen worden op een milieuvriendelijke manier verwarmd zonder gebruik te maken van aardgas.”
Erik Barentsen, senior beleidsmedewerker bij de Dutch Datacenter Association bevestigt dat de industrie voortdurend op zoek is naar nuttig gebruik van de restwarmte van datacenters in de gebouwde omgeving. Restwarmte van datacenters telt mee voor projectontwikkelaars in de nieuwe BENG-regels (Bijna Energie Neutraal Gebouw), waardoor restwarmte van datacenters waardevol is. Volgens Barentsen is Direct Liquid Cooling dan ook “Een interessante volgende stap waarbij niet alleen de koelcapaciteit per m2 maar ook de restwarmte temperatuur van het datacenter wordt verhoogd. Met de versnelling van de digitale economie een veelbelovende ontwikkeling waarbij innovatie, economische groei en duurzaamheid hand in hand gaan. “

Interesse
De belangstelling voor de combinatie van DLC en het gebruik van restwarmte is sinds de eerste berichtgeving hierover in de media snel toegenomen. “Collega’s uit de sector die naar het vraagstuk van restwarmte kijken, gaan vragen stellen. Door de manier waarop we het vraagstuk benaderen, hebben we een duurzaam toekomstperspectief gecreëerd, zeker in woonwijken of kantoorwijken.”
Snip ziet ook veel belangstelling van bedrijven die op zoek zijn naar duurzame cloud-oplossingen. Sectoren als de financiële sector, waarin Switch Datacenters al vele jaren actief is, zijn onder de indruk van de potentiële besparingen in geld en CO2 voor bedrijven.
Snip roept exploitanten, hostingbedrijven en eigenaren van datacenters, alsmede gemeenten, op om de voordelen van DLC ten volle te benutten. “Het vereist een andere manier van denken, maar deze betrouwbare technologie kan een rol spelen bij het versnellen van de overgang van aardgas af en bijdragen aan de milieudoelstellingen.”
Voor meer informatie over het onderwerp en/of de voordelen en mogelijkheden van deze milieuvriendelijke en duurzame oplossing van Switch Datacenters Woerden kunt u contact opnemen met Gregor Snip of een van zijn collega’s.